TRÆK AF SOGNENES HISTORIE

ROSKILDE

ERH. FLENSBORGS FORLAG

1946

 

Levering for aaret 1946

fra Historisk Samfund for Københavns Amt.

 

FORORD.

Den 20. Januar 1938 afholdt 2. Kreds' Gymnastikforening et Møde i Gundlille Forsamlingshus, hvor en Mand fra hver By i Kommunen fortalte om sin By og dens Historie. Talerne var: Gaardejer H. P. Nielsen, Gerdrup, Gaardejer Karl Pedersen, Gundsølille, Tromlerer Chr. Petersen, St. Valby, Gaardejer Chr. Andersen, Østrup, Gaardejer Niels P. Nielsen, Aagerup, Jordbruger Kristen Olsen, St. Valby.

 Senere har disse Mænd paa Opfordring af H. P. Nielsen, Gerdrup, paataget sig at nedskrive deres Foredrag og uddybe dem med flere Oplysninger; da N. P. Nielsen er afgaaet ved Døden, har Kristen Olsen paataget sig at skrive ogsaa om Aagerup, Historisk Samfund for Københavns Amt har paa Grundlag af disse Manuskripter tilvejebragt nærværende Sognebog for Aagerup-Kirkerup, Stoffet er tilrettelagt af Medlem af Historisk Samfunds Bestyrelse, Kommunelærer A. Strange Nielsen, der forskellige Steder har indjet yderligere Oplysninger; desuden er der fremskaffet supplerende Afsnit om Oldtiden, Kirkerne, Præsterne og Menighedsraadene samt om Skolevæsenet og Biblioteket.

 

 

 

Indholdsfortegnelse

 

Forord

Oldtiden.................................................................. Ole Højrup, Roskilde

De to sognekirker ....................................................Arthur Fang, Roskilde

Præsterne .................................................................do

Menighedsraadet ......................................................C. G. Værbak, Aagerup

Skolerne ...................................................................A. Strange Nielsen, Rødovre

               Aagerup skole

               Østrup skole

               Kirkerup skole

               Taagerup skole

Biblioteket ................................................................C. G. Værbak, Aagerup

Aagerup-Kirkerup kommune i almindelighed .........H. P. Nielsen, Gerdrup

Foreningslivet ...........................................................do

Mejerierne ...............................................................do

Gerdrup .................................................................. do

Taagerup ................................................................ do

Træk af livet i gamle dage ........................................do

Gundsølille ...............................................................Karl Pedersen, Gundsølille

Kirkerup ....................................................................H. P. Nielsen, Gerdrup

Østrup .......................................................................Chr. Andersen, Østrup

Østrupgaard ...............................................................do

Lille Valby ................................................................Kirsten Olsen, St. Valby

Store Valby ...............................................................(do)

Skikke i St. Valby .....................................................(do)

Aagerup ....................................................................(do)

Skikke i Aagerup ......................................................(do)

Slæggerup .................................................................Christian Petersen, St. Valby

Sagn I ........................................................................H. P. Nielsen Gerdrup

               Trolden i Bolund

               Troldkvinden

               Lammet

               Den hvide Mand

               Trolden

               Om Nisser

Sagn II .....................................................................Kristen Olsen, St. Valby

               Bolundstenen

               Bolundmanden

Oversigtskort over kommunen

Litteratur