Stor tak til

A. P. Møller og Hustru Chastine

Mc-Kinney Møllers Fond til almene Formål,

som endnu engang har finansieret både forundersøgelsen og selve restaureringen.

Ligeledes tak til Roskilde Domprovsti for støtten.

Forundersøgelse af kalkmalerier:

Udbudsmateriale:

Efterfølgende udbudsmateriale er afhængigt af det firma, der skal stå for selve restaureringen af kalkmalerierne

  • Stillads:

  • Byggepladsstrøm:

  • Restaurering af altertavle:

  • Restaurering af prædikestol + lydhimmel:

       5/3 2015 Svar ang. restaurering af

       altertavle og prædikestol fra

       Nationalmuseet

  • Afdækning af inventar:

  • Dræning af syd væg og øst gavl:

  • Murer:

Entreprenører vedr. restaureringen:

Tilbage