Kirkeårets liturgiske farver. Se Også her>

Grøn 

 

Symboliserer vækst og håb.

Det er kirkens hverdagsfarve.

 

Anvendes:

          Helligtrekongertiden

         Trinitatistiden.

 

Rød

 

Symboliserer lidenskab, kærlighed og passion samt ånd, ild og blod.

 

Anvendes:

          Pinsen samt på

          martyrdage

          (St. Stefans dag).

 

 Sort 

Symboliserer sorgen og døden

 

Anvendes:

          Langfredag.

 

Hvid 

Symboliserer renhed, glæde, hellighed og uskyld og er kirkens festfarve.

 

Anvendes: 

          Jul 

          Påske

          Allehelgens dag

          Særlige fester for

          Treenigheden og Kristus

           (herunder Mariæ

          Bebudelsesdag).

 

 Violet 

Symboliserer ånd, alvor, passion og anger.

 

Anvendes:

          (Bods- og fastetiderne):

          Advent,

          Septuagesima

          til midfastesøndag

          (fastetiden),

          Palmesøndag 

          Bededag.

 

 

1