Diakon

Diakon (græsk διακονος, diakonos): biskoppens medhjælper i oldkirken. I den katolske kirke embedsorden under præsterne. Når ingen præst er til rådighed, kan diakonen prædike og døbe, men han kan ikke celebrere messen. Kvindelige diakoner betegnes nu diakoner – og diakonisser.

Ofte er diakonatet et mellemstadium på vejen til præsteværdigheden, men der findes også "permanente" diakoner som ikke stiler herimod.

I nogle protestantiske kirker udfører diakoner sjælesorg, undervisning, pleje af syge og gamle og anden social forsorgstjeneste. I Danmark uddannes diakoner og diakonisser på Filadelfia, Dianalund, Diakonhøjskolen i Århus, og Diakonissestiftelsen på Frederiksberg,