Tilbage til register

Tilbage til Kirkens historie

 

 

Prædikestolen er et fornemt arbejde fra Brix Snedkers værksted i Roskilde 0. 1620. Derfra kom kirkeinventar til de fleste af omegnens kirker. Vi ved, at der før denne prædikestol fandtes en ældre type, men så simpel, at præsten ikke kunne komme op i den, muligvis den første prædikestol fra 0. 1556, reformationen.

Prædikestolens placering følger Peder Palladius (Sjællands første evangeliske biskop) anvisning, når han i sin berømte visitatsbog anbefaler at sætte stolen op ved sydvinduet. Fire fag viser os (typisk for Brix Snedker) relieffer af gravlæggelsen, opstandelsen, himmelfarten og dommedag med latinske underskrifter.

Endvidere symbol på tro, håb og kærlighed, englehoveder, kvindehermer, bladværk, diademhoveder.

 

Klik her og derefter på billederne for at komme videre

 

 
   
 

   

Gravlæggelsen

 

 

 

 

 

 

Opstandelsen

 

 

 

   

Himmelfaten

 

 

 

   

Dommedag

 

 

 

   

Understellet

 

Tilbage til register