Kirkerup Kirkes forside

Kalkmalerierne

Mere om kalkmalerier m.m. Vejledninger m.m. om kirken

Historie

   

Uddrag fra bogen

AAGERUP-KIRKERUP
TRÆK AF SOGNENES HISTORIE

ROSKILDE
ERH. FLENSBORGS FORLAG
1946

Afsnittet Menighedsrådet er skrevet af lærer C. G. Værbak, Ågerup.

 

 
  Ågerup Kirke Kirkerup Kirke      
  MENIGHEDSRÅDET

Det første menighedsråd for Ågerup og Kirkerup sogne valgtes 16. december 1903. Der var indkommet to lister og følgende valgtes:

Gårdejer Anders Nielsen, Ågerup.
Skolelærer Carl Rudolph Olsen Ågerup.
Husmoder Ane Kirstine Frederiksen, St. Valby.
Forpagter Jens Peter Johansen, Ågerup.
Ungkarl Hans Peter Nielsen, Gjerdrup.
Gårdejer Niels Christian Larsen, Gundsølille.
Gårdejer Peter Christian Sivertsen, Kirkerup.
Ugift Sidse Jensen, Gundsølille.

I sit første møde valgte menighedsrådet formanden, pastor Gustav Thygesen, til sekretær og lærer Olsen til Kasserer.

Et vigtigt arbejde for menighedsrådet var fordelingen af de penge, der blev lagt i kirkernes fattigbøsser.

10. april 1908 afholdtes ekstraordinært syn over begge sognets kirker i anledningen af kirketiendes afløsning. Ingen af kirkerne havde da noget harmonium.

Den 19. november 1908 overleverede godsejer E. Tutein, Edelgave, Ågerup Kirke til Menighedsrådet.

Den 10. maj 1909 overgav Justitsråd Niels Hansen Gundsølille, gårdejer A. O. Rasmussen, Tågerup, og gårdejer P. C. Sivertsen, Kirkerup, m. fl., Kirkerup Kirke til menighedsrådet. Ved skøde af 9. februar 1866 havde Karen Kornerup, født Brønniche, enke efter proprietær Peder Hans Kornerup, ejer af Østrupgård og Søgård, død 1859, overdraget Kirkerup Kirke til: Gårdmand Peter Andersen, gårdmand Rasmus Andersen, ungkarl Niels Hansen (den senere Justitsråd), gårdmand O. Olsen og ungkarl Fr. Andersen, alle af Gundsølille, og til skolelærer P. Petersen og gårdmand Peter Petersen, begge Tågerup, samt til gårdmand unge Niels Andersen af Kirkerup.

I henhold til lov om menighedsråd af 10. maj 1912 dannedes der en valgbestyrelse, som skulle forestå det kommende menighedsrådsvalg. Man ansøgte provstiet om tilladelse til at danne et fælles menighedsråd for begge sogne og fik ansøgningen bevilget.

1922 oprettedes der to menighedsrådskredse, een for Ågerup og een for Kirkerup. Biskoppen ansatte antallet af menighedsrådsmedlemmer til 6 hvert sted, og således har det været siden. De to menighedsråd holder deres møder hver for sig og samles kun om fællesanliggender, fornemmelig præstegården. Sognepræsten er formand i begge menighedsråd.

Siden pastor V. Munchs bortrejse 1. oktober 1945 har lærer C. G. Værbak og lærer O. C. Mertz Nielsen været formand for henholdsvis Ågerup og Kirkerup menighedsråd.

Resten er under udarbejdelse

 

 
  Fælles menighedsråd for Ågerup og Kirkerup sogne

 

 
  1903 Formand:...........
Kasserer:
Sekretær:
Pastor Gustav Thygesen
Lærer Carl Rudolph Olsen
Pastor Gustav Thygesen
Gårdejer Anders Nielsen
Husmoder Ane Kristine Frederiksen
Forpagter Jens Peter Johansen
Ungkarl Hans Peter Nielsen
Gårdejer Niels Christian Larsen
Gårdejer Peter Christian Sivertsen
Ugift Sidse Jensen
Ågerup
Ågerup
Ågerup
Ågerup
St. Valby
Ågerup
Gjerdrup
Gundsølille
Kirkerup
Gundsølille

 

 
  1904 Formand:...........
Næstformand:
Pastor Gustav Thygesen Ågerup

 

 
  1908 Formand:...........
Næstformand:
Pastor Gustav Thygesen Ågerup

 

 
  1912 Formand:...........
Næstformand:
Pastor Gustav Thygesen Ågerup

 

 
  1916 Formand:...........
Næstformand:
Hans Peter Hansen-Lavind Ågerup

 

 
  Selvstændigt menighedsråd for Kirkerup Sogn

 

 
  1922 Formand:...........
Næstformand:

Pastor Hans Peter Hansen-Lavind
Gårdejer P. C. Sivertsen
Fru Ellen Mertz Nielsen
Gårdejer L. P. Larsen
Gårdejer Holger Larsen
Gårdejer H. P. Nielsen

Fru Karen Pedersen

 

Ågerup
Kirkerup
Tågerup
Østrup
Gundsølille
Gerdrup

Gundsølille

 

 
  1926 Formand:...........
Næstformand:

Pastor Hans Peter Hansen-Lavind
Gårdejer P. C. Sivertsen
Fru Ellen Mertz Nielsen
Gårdejer L. P. Larsen
Gårdejer Holger Larsen
Gårdejer H. P. Nielsen

Fru Sigrid Nielsen

 

Ågerup
Kirkerup
Tågerup
Østrup
Gundsølille
Gerdrup

Gundsølille

 
  1930 Formand:...........
Næstformand:

Pastor Hans Peter Hansen-Lavind
Gårdejer P. C. Sivertsen
Fru Ellen Mertz Nielsen
Gårdejer L. P. Larsen
Gårdejer Holger Larsen
Gårdejer H. P. Nielsen

Fru Sigrid Nielsen

Ågerup
Kirkerup
Tågerup
Østrup
Gundsølille
Gerdrup

Gundsølille

 

 
  1934 Formand:...........
Næstformand:

Paster Vilhelm Munch

Gårdejer P. C. Sivertsen
Parcellist Knud Jensen
Gårdejer H. P. Nielsen
Gårdejer Holger Larsen

Fru Margrethe Rasmussen

Gårdejer Martin Christiansen

 

Ågerup

Kirkerup
Tågerup
Gerdrup
Gundsølille
Østrup Bæk

Østrup

 

 
  1938 Formand:...........
Næstformand:

Paster Vilhelm Munch
Lærer Mertz Nielsen

Gårdejer Johannes Andersen

Gårdejer Peter Hansen
Gårdejer Christiansen
Vært Karl Rasmussen
Lærerinde Frk. Meta Naurbjerg

 

Ågerup

Tågerup

Tågerup

Tågerup

Østrup

Gundsølille

Østrup

 

 
  1942 Krigen satte en stopper for et menighedsrådsvalg

 

 
  1945 Formand:...........
Næstformand:

Lærer Mertz Nielsen

Gårdejer Verner Andersen

Lærerinde Frk. Meta Naurbjerg

Fru Birthe Olsen

Gårdejer Hans Peter Tobiassen
Gårdejer Peter Hansen

 

Tågerup

Gundsølille

Østrup

Kirkerup

Østrup Holme

Tågerup

 

 
  1949 Formand:...........
Næstformand:....
Kirkeværge:.......
Kasserer:...........

Gårdejer Peter Hansen
Gårdejer Hans Peter Tobiassen
Gårdejer Holger Larsen

Poul Nielsen

Fru gårdejer Oluf Olsen

Fru gårdejer Christoffersen

 

Tågerup

Østrup Holme

Gundsølille

Gundsølille

Kirkerup

Østrup

 

 
 

1953

21/11

 

Formand:...........
Næstformand:....
Kirkeværge:.......
Kasserer:...........

Lærer J. C. Nielsen
Gårdejer H. P. Tobiassen
Sognerådsformand Holger Larsen
Chauffør Harry Andersen
Fru Margrethe Christoffersen

Fru Else Chabert

 

Tågerup

Østrup Holme

Gundsølille

Gundsølille

Østrup

Kirkerup

 

 
  1957

 

Formand:...........
Næstformand:....
Kirkeværge:.......
Kasserer:...........

Lærer J. C Nielsen
Gårdejer H. P. Tobiasen
Chauffør Harry Andersen
Gårdejer A. C. Olsen
Fru Viggi Sørensen

Fru Else Chabert

 

Gundsølille

Østrup Holme

Gundsølille

Gerdrup

Kirkerup Mark

Kirkerup

 

 
 

1961

1/12-61

 

Formand:...........
Næstformand:....
Kirkeværge:.......
Kasserer:...........
Gårdejer A. C. Olsen
Lærer J. Chr. Nielsen
Chauffør Harry Andersen
Fru Else Chabert
Fru Viggi Sørensen
Fru Ida Johansen
Gerdrup
Gundsølille
Gundsølille
Kirkerup
Kirkerup Mark
Østrup

 

 
 

1965

1/12-65

 

Formand:...........
Næstformand:....
Kirkeværge:.......
Kasserer:...........
Fru Ida Johansen
Gårdejer Kirsten Larsen
Propriætær Fr. Plesner
Parcelist Gunnar Petersen
Gårdejer Laurits Jørgensen
Fhv. gårdejer Kaj Larsen
Østrup
Gundsølille
Kirkerup
Gundsølille mølle
Gundsølille
Tågerup

 

 
 

1969

6/11

 

Formand:...........
Næstformand:....
Kirkeværge:.......
Kasserer:...........

Mogens Müller
Gårdejer Kirsten Larsen

Fru Gisela Hansen
Fru Ida Johansen
Baron F. Wedell-Wedellsborg

Proprietær Fr. Plesner

 

Tågerup

Gundsølille

Gundsølille

Gundsølille

Gerdrup

Kirkerup

 

 
  1973 Formand:...........
Næstformand:....
Kirkeværge:.......
Kasserer:...........

Mogens Müller
Gårdejer Kurt Larsen
Gårdejer Jens Ole Olsen
Erling Mathiassen
Eli Askbo.

Fru Gisela Hansen

Sognepræst Preben Hansen

 

Tågerup

Tågerup

Kirkerup

Tågerup

Østrup

Gundsølille

Hvedstrup

 

 
 

1977

8/11

 

Formand:...........
Næstformand:....
Kirkeværge:.......
Kasserer:...........

Mogens Müller
Gårdejer Kurt Larsen
Gårdejer Jens Ole Olsen
Erling Mathiassen
Fru Gisela Hansen
Gårdejer Frank Jensen

Sognepræst Preben Hansen

 

Tågerup
Tågerup
Kirkerup
Tågerup
Gundsølille
Gerdrup

Hvedstrup

 

 
 

1980

4/11

 

Formand:...........


Næstformand:....
Kirkeværge:.......
Kasserer:...........

Mogens Müller. Bliver, af helbredsmæssige grunde
næstformand pr. 14.sep.81.
Eli Askbo. Tiltræder som formand 14. sep. 81.
Gårdejer Jens Ole Olsen
Erling Mathiassen
Gurli Dilling-Hansen
Gårdejer Kurt Larsen

Sognepræst Preben Hansen

 

Tågerup

Østrup
Kirkerup
Tågerup
Tågerup
Tågerup

Hvedstrup

 

 
 

1984

20/11

 

Formand:...........
Næstformand:....
Kirkeværge: og personalechef.......
Kasserer:...........
Gårdejer Kurt Larsen
Gurli Dilling-Hansen

GårdejerJens Ole Olsen
Erling Mathiassen, til sin død d.14. marts 1986
Pastor Preben Hansen
Eli Askbo
Parcelist Adrian Poulsen
Ida Johansen
Tågerup
Tågerup

Kirkerup
Tågerup
Hvedstrup
Østrup
Østrup Bæk
Østrup
 
 

1988

17/11

 

Formand:............
Næstformand:.....
Kirkeværge og
Kontaktperson:...
Kasserer:............
Sekretær:............
Gårdejer Kurt Larsen
Parcelist Adrian Poulsen

Gårdejer Jens Ole Olsen
Skoleleder Marianne Druedahl
Pastor Preben Hansen
Ulla Jensen
Kristine Pedersen
Tågerup
Østrup Bæk

Kirkerup
Tågerup
Hvedstrup

Tågerup
 
  1992

 

Formand:............
Næstformand:.....
Kirkeværge og
Kontaktperson:...
Kasserer:............
Sekretær:............
GårdejerKurt Larsen
Parcelist Adrian Poulsen

Gårdejer Jens Ole Olsen
Skoleleder Marianne Druedahl
Sognepræst Preben Hansen
Stine Pedersen
Birthe Harmsen
Tågerup
Østrup Bæk

Kirkerup
Tågerup
Hvedstrup
Tågerup
Gundsølille
 
  1996 Formand:............
Næstformand:.....
Kirkeværge og
Kontaktperson:...
Kasserer:............
Sekretær:............
GårdejerKurt Larsen
Parcelist Adrian Poulsen

Gårdejer Jens Ole Olsen
Skoleleder Marianne Druedahl
Sognepræst Preben Hansen
Stine Pedersen
Birthe Harmsen
Tågerup
Østrup Bæk

Kirkerup
Tågerup
Hvedstrup
Tågerup
Gundsølille
 
  2000 Formand:...........
Næstformand:.....
Kirkeværge:.......
Kasserer:...........
Sekretær:...........
Kontaktperson:...

Protokolfører:.....
Medarbejderrep.:
Skoleinspektør Hans Kleist Elmlund

Lærer Lene Plank Vestergaard
Sygeplejerske Norma Mathiasen
Skoleleder Marianne Druedahl/Pia Lunding

Skoleinspektør Hans Kleist Elmlund

Lærer Lene Plank Vestergaard

Charlotte Helle Hyldgaard

Thorbjørn Bech/Jens Ole Dilling Hansen

Kordegn Pia Lunding

Graver Vera Sørensen/Kirkesanger Henning Korsgaard

 

Gundsølille
Gerdrup
Tågerup
Tågerup

Østrup
Tågerup
Hvedstrup
Hegnstrup
 
  2004

Formand:...........
Næstformand:.....
Kirkeværge:.......
Kasserer:...........
Sekretær:...........
Kontaktperson:...
 

 

Protokolfører:.....
Medarbejderrep.

 

Skoleinspektør Hans Kleist Elmlund

Lærer Lene Plank Vestergaard
Sygeplejerske Norma Mathiasen
Skoleleder Marianne Druedahl/Pia Lunding

Skoleinspektør Hans Kleist Elmlund

Lærer Lene Plank Vestergaard

Charlotte Helle Hyldgaard

Thorbjørn Bech/Jens Ole Dilling Hansen

Kordegn Pia Lunding

Graver Vera Sørensen/Kirkesanger Henning Korsgaard

 

Gundsølille

Gerdrup

Tågerup
Tågerup

 

 

 

 

Ågerup

Hegnstrup/

Roskilde

 

 
 

Det selvstændige menighedsråd for Kirkerup Kirke sluttede sit arbejde d. 29. november 2008,

hvorefter det nye fælles menighedsråd for Ågerup, Kirkerup og Hvedstrup sogne tog over.

 

 

 

Tilbage til Kirkens historie