Kirkerup Kirkes forside

Kalkmalerierne

Mere om kalkmalerier m.m. Vejledninger m.m. om kirken

Historie

 

Kirkerup kirkes ejerforhold.

 

- 1536

Før reformationen har man intet konkret

1536  

Efter reformationen tilhører kirken Roskilde Kapitel, henlagt til Ærekedegnedømmet.

1679

(fælles ejere med hovedkirken i Ågerup), tilskødes til sognepræst Thomas Rank og Provst Christian Lodberg

1759 - 1866

Ejes af Østrupgårds ejer.

 

1759-1761.

Justitsråd Enevold de Fallesen,

 

1762-1775

Anders Dinesen

 

1775-1784

Byfoged Frederik Gram

 

1784-1811

Frederik Grams enke Lene Thye gifter sig med:

 

 

1.

Frederich Langbek dør 1807

 

 

2.

August Jensenius Brask dør1812

 

 

Ved Lene Thye´s død sættes Østrupgaard til auktion.

 

 

Budene skulle afgives i denne orden:

 

 

a.

Store Østrupgaard med 2 huse sikkert Maglebjerghusene matr. nr 18 o 19 samt fiskeriet i Østrup sø.

 

 

b.

Gårdmand Jens Hansens gård matr. nr. 5

 

 

c.

Gårdmand Poul Jensens gård matr. nr. 3

 

 

d.

Gårdmand Ole Jensens gård matr. nr. 4

 

 

e.

Kirkerup kirke med tienderettigheder m.v.

 

 

f.

Aagerup kirke med tienderettigheder m.v.

 

 

g.

Hvert af de 18 huse for sig med tillagte 2 tdr. ld., som bliver at ansætte til hartkorn.

 

 

 

Aagerup kirke sælges til møller Jens Peder Kornerup, Hove mølle for 24.000 rdl.

Kirkerup kirke sælges sammen med hovedgården og de 18 fæstehuse for i alt 71.190 rdl. til Jens Christian Quortrup til Sandlynggard i Holbæk amt.

 

1812 - 1819

Hans Christian Reimer forpagter det købte i perioden

 

1818 - 1859

Peder Hans Kornerup gift med Karen Brønniche, køber Gården m.m. og Kirkerup kirke

 

1859 - 1861

Hans enker Karen Kornerup beholder gården uændret til 1861, hvor hun sælger til jægermester Rudolf Dahl.

 

1861 - 1866

Kirkerup kirke følger ikke med i handelen. Enken beholder kirken indtil 1866 og sælger den da til 8 gårdmænd i Kirkerup, Gundsølille og Tågerup

Ved skøde af 9. februar 1866 havde Karen Kornerup, overdraget Kirkerup Kirke til:

Gårdmand Peter Andersen, gårdmand Rasmus Andersen, ungkarl Niels Hansen (den senere Justitsråd), gårdmand O. Olsen og ungkarl Fr. Andersen, alle af Gundsølille, og til skolelærer Peter Petersen og gårdmand Peder Pedersen, begge Tågerup, samt til gårdmand unge Niels Andersen af Kirkerup

1866- 1909

Der oprettes et ejerlav som i perioden fra d. 9/2 1866 og frem til 10/5 1909 bestyrer kirken, hvorefter kirken bliver selvejende.

Den 10. maj 1909 overgav Justitsråd Niels Hansen Gundsølille, gårdejer A. O. Rasmussen, Tågerup, og gårdejer P. C. Sivertsen, Kirkerup, m.fl., Kirkerup Kirke til menighedsrådet.

På tavlen over relieffet står de i følgende rækkefølge.

 

1

P.P.S. Gmd. Peder Pedersen, Kjeldsbjerggaard.

Tågerup

 

2.

P.A.S. Gmd. Peder Andersen, Nordgaarden

Gundsølille

 

3.

N.A.S. Gmd. Niels Andersen, Pilemosegaard

Kirkerup

 

4.

R.A.S. Gmd. Rasmus Andersen, Gundsølillegaarden

Gundsølille

 

5.

F.A.S. Ungkarl Frederik Hans Andersen

Gundsølille

 

6.

P.P.S. Skolelærer Peter Petersen, Taagerup skole

Tågerup

 

7.

O.O.S. Gmd. Ole Olsen, Mariebjerg

Gundsølille

 

8.

N.H.S. Ungkarl Niels Hansen, Villa Ly

Gundsølille

 

Over navnene ses "Guds øje", men i folkemunde hed det sig, at det var kirkeejerne der holdt øje med kirken

  Læs "Declaration pr. 30. maj 1889"  

Tilbage til Kirkens historie