Kirkerup Kirkes forside

Kalkmalerierne

Mere om kalkmalerier m.m. Vejledninger m.m. om kirken

Historie

 

Afskrift fra protokol

Projekt altertæppe

Kirkerup Kirke

1985

 

8/11 Forslag til design hentes hos Eva Floryan, Englerup.

 

9/11 Kirkerup menighedsråd samles i kirken og stemmer på de indhentede forslag.

        Der var bred enighed om et forslag udarbejdet dels ud fra kalkmalerierne, dels Davids

        salme 78: 13-14:

        ".....han kløvede havet og førte dem over, lod vandet stå som en vold, han ledede dem

        ved skyen om dagen,    

        natten igennem ved ildens skær"

 

1/12 Efterlysning af damer som vil hjælpe med at sy.

 

 

 
 

Nyt altertæppe

til Kirkerup kirke

Kunstnerinden Eva Floryan, Kirke-  Sonnerup, har tegnet motiv til  nyt altertæppe i Kirkerup kirke. Mere derom fremkommer senere i kirkebladet.

Det er nu meningen, at dette tæppe skal sys af damer i sognet og enhver interesseret bedes derfor snarest henvende sig til Lisbeth Hansen, Hvedstrup præstegård tlf. 16 92 12

 

 
 

10/12 Opringning til Eva Floryan.

           Følgende aftales:

           1. Den aktuelle tegning sendes retur inden jul

           2. Undertegnede brodere en prøve på 10 X 10 sting

           3. Aftales at mødes i præstegården den 3/1 1986. Eva planlægger at skære et mønster

               i fuld størrelse.

           4. Sydamer + Eva mødes i præstegården på et senere tidspunkt for planlægning af flere

               praktiske ting - eks. mængde garn, som skal købes.

 

 

 
 

Forår 1986 melder undertegnede sig til arbejdet med tæppet:

 
 

"Østrup - gruppen."

     Lisbeth Hansen Hvedstrup præstegård,

     Hvedstrup,

     Neel Poulsen, St. Valbyvej 265, Østrup

     Bæk,

     Lissi Dilling Hansen, St. Valbyvej 267,

     Østrup Bæk

 

"Gundsølille 1."

     Karen Andersen, St. Valbyvej 243,

     Gundsølille

     Bodil Christensen, St. Valbyvej 236,

     Gundsølille Mølle

     Tove Nielsen, Gundsølillevej 37, Aagerup.

 

"Gundsølille 2".

     Ulla Jensen, Kirkerupvej 7, Gundsølille,

     Elly Jensen, Aagerupvej 28, Aagerup.

 

"Ågerup".

     Ellinor Nielsen Kirkevænget 4, Aagerup,

     Randi Wiese, Toftager 14, Ågerup,

     Beate Larsen, Moseager 23, St. Valby.

 

"Tågerup 1".

     Stine Petersen, Dilhøj 3, Tågerup,

     Norma Mathiasen, Gundsølillevj 83,

     Tågerup

     Karen Wilhelmsen, Gundsølillevej 79,

     Tågerup.

 

"Tågerup 2".

     Marianne Druedahl, Gundsølillevej 58,

     Tågerup,

     Helene Thomasen, Gelhøj 20, St. Valby,

     Grethe Larsen, Gundsølillevej 52, Tågerup.

 

 
 

22/8 1986 

Møde i Hvedstrup præstegård med Eva Floryan og de damer, som

         vil hjælpe med at sy.

           Efter kaffe diskuteredes forskellige opgaver og problemer:

           1. Kantede - buede linjer i de tegninger der skal sys efter.

               Vi deles om denne opgave nogle stykker - eller alle - markerer kanter.

               Dette punkt må senere opgives og Eva Floryan tegner hele tæppet i fuld størrelse

               med angivelse af farve på hvert enkelt sting....

           2. bredde stramaj

           3. mængde garn

           4. montering, specielt m.h.p. søm.

          

           Punkt 2-4 uddelegeres til Tove Nielsen, som vil kontakte Håndarbejdets Fremme,

           når hun kan få materiale fra Eva F.

           I følge planen vil de første tegninger blive afleveret i præstegården medio september.

 

10/2 1987.

          Tove Nielsen, Eva Floryan og Lisbeth Hansen til Håndarbejdets Fremme,

           København. Problemer med garnfarver som alligevel ikke fandtes. Garn og stramaj

           bestilles.

 

 
 

7/4 1987.

            Møde i præstegården med alle damer, som vil sy samt Eva Floryan, som viser den

            tegnede model.

            Forskellige praktiske ting drøftede. Det har undervejs vist sig nødvendigt at Eva

            Floryan tegner tæppet i naturlig størrelse og med angivelse af sting og farve, hvilket

            har været et enormt arbejde.

            Halve tæppet er nu tegnet, og man kan begynde at brodere.

            Vi broderer alle en prøve og mærker garnet med symboler for hver farve.

            Tove Nielsen klager over tilskæring af stramaj. Nye baner bestilles da den bestilte

            vare ikke var i overensstemmelse med det aftalte.

            Vi undersøger, hvem som kan sy tæppet sammen.

            Selskabet for Kirkelig Kunst vil godt påtage sig denne opgave.

 

10/6 1987

Arbejdet med tæppet starter i

grupperne Tågerup I og II.

 
   
  Lotte Druedahl (var med en kort periode i begyndelsen) Grethe Larsen, Marianne Druedahl, Stinne Petersen og Norma Mathiasen  
   
     
   
 

De første sting arbejdsglæde

 
   
 

og koncentration

 
   
 

De sidste fire hold starter i Hvedstrup præstegård d. 10/2 1987

 
   
 

Neel Poulsen, Lissi Dilling Hansen, Lisbeth Hansen

 
   
 

Neel Poulsen og Lissi Dilling Hansen

 
   
 

??? Tove Nielsen og Karen Andersen

 
   
 

Tove Nielsen,  Ellinor Nielsen, ??, Bodil Christensen og Lisbeth Hansen

 
   
 

Tove Nielsen, Bodil Christensen, Karen Andersen og Ellinor Nielsen

 
   
 

Ellinoer Nielsen og Tove Nielsen

 
   
 

Helene Thomassen og Lisbeth Hansen

 
   
 

Bodil Christensen i gang med hjemmearbejde.

 
 

Kirkebladet apr.-maj 88

16 damer syr nyt altertæppe til Kirkerup Kirke

Kunstmaleren Eva Floryan, Englerup, har påtaget sig den krævende opgave at tegne det ny altertæppe, inspireret af Kirkerup kirkes kalkmalerier og Davids salme nr. 78.

Eva Floryan har gjort et stort arbejde og leveret tegningen til tæppet, der udføres i korssting. Damerne er inddelt i fem syhold. 1. hold startede allerede sidste sommer, og nu i februar begyndte de sidste fire hold. Der er ingen tidsfrist, men damerne regner med, at der vil gå meste af to år, før det store syarbejde er færdiggjort.

 

 
 

Dagbladet 11/3 1988

De første

sting er

forlængst

taget

15 damer syr altertæppe

 

 
 

Kirkerup kirkes gamle altertæppe fra ca. 1930 har længe trængt til at blive udskiftet. Det er ikke så ligetil at få et nyt tæppe, og en sådan sag kræver lang forberedelse, siger sognepræst Preben Hansen, Hvedstrup.

I dette tilfælde blev det besluttet, at damer i sognet skulle syet nyt altertæppe ganske som det skete for over 50 år siden.

Femten damer meldte sig til Lisbeth Hansen, Hvedstrup Præstegård, alle hjem-
mehørende og Kirkerup, Agerup og Hvedstrup sogne. Udover de femten er der andre interesserede, der gerne vil træde hjælpende til, oplyser sognepræsten.

Maleren Eva Floryan, Englerup, påtog sig den krævende opgave at tegne det ny altertæppe, inspireret af Kirkerup kirkes kalkmalerier og Davids salme nr. 78.

Eva Floryan har gjort et stort arbejde og leveret tegningen til ppet, der udføres i korssting. Damerne er inddelt i fem syhold. 1. hold startede allerede sidste sommer, og nu i februar begyndte de sidste fire hold. Der er ingen tidsfrist, men- damerne regner selv med, at der vil gå det meste af to år før det store

syarbejde er færdiggjort.

Alle glæder sig til at kunne præsentere et kunstværk til kirkens forskønnelse, og til
glæde for
menigheden. Det gamle ppe vil blive opbevaret af Egnshistorisk Forening i Gundsø, oplyser Preben Hansen.

 

 

 
 

Bramsnæs 22/9-88

Eva Floryan i Rye Præstegård

Kommer og forller om sit kunstnervirke

 

 
     Kunstmaler og tegner Eva Floryan, Englerup, kommer i morgen aften til Rye Præstegård og fortæller om sig selv, sit liv dg sin kunst. Det sker  klokken 19.30.

Eva Floryan vil rst og fremmest berette om et specielt stykke arbejde, som er knyttet til kirken. Dog ikke Rye, men Kirkerup kirke ved Roskilde. Hertil har Eva Floryan designet et nyt altertæppe,
som i ø
jeblikket er ved at blive korsstingsbroderet af 15 damer fra menigheden. Det sker ifølge en gammel tradition, idet det gamle tæppe, som nu skal skiftes ud på grund af slitage, i begyndelsen af 30'erne ligeledes blev broderet af damer fra menigheden.

Eva Floryan kom til Danmark i 1965 fra Warszawa, hendes fødeby. Det er umuligt at komme hendes alder nærmere end at hun "er født
n
ogle år før krigen«,

Fra universitetet i Warszawa er Eva Floryan uddannet som magister i kemi, og hun blev inviteret til Danmark i forbindelse med noget
f
orskningsarbejde på Risø. Her arbejdede hun med strålingskemi i 17 år, indtil hun i 1981 opgav stillingen til fordel for kunsten. Men allerede i 1974 begyndte hun at male.

Eva Floryan vil især for-
tælle om et altertæppe,
hun har designet til
Kir-
ker
up kirke. (Arkivfoto).

 
 

Eva Floryan var kunstnerisk konsulent på Vikingeskibshallen, og hun har lavet mange grafiske arbejder for Risø, både mens hun selv var
ansa
t der og senere. Desuden har hun lavet en del plakater og opgaver for Bibliotekscentralen i Ballerup, ligesom hun laver meget bestillingsarbejder, f.eks. bogmærker og exlibris.

Jævnligt laver Eva Floryan illustrationsarbejder for tidsskrifterne Haven, Samvirke samt Natur Og Miljø, hvor hun er fast illustrator.

Eva Floryan udstiller i øvrigt for tiden i Kr. Sonnerup Kunsthåndværk, hvor hun er repræsenteret med tegninger,
illustrationsarbejder og papircollager. Denne udstilling varer til og med på søndag.

jaz

 

 
 

Gundsølille II

Ulla og Elly

færdig den 26/10 1988.

Samlet antal timer 300

 
   
 

Møde i Hvedstrup præstegård 1/11 1988

Ulla Jensen og Elly Jensen

 
   
 

1/11 1988

 
   
 

Et af de første møder

Karen Andersen, Lisbeth Hansen ??, ?? Bodil Christensen, Elly Jensen, ??? Grethe Larsen

Stinne Petersen, ???, Helene Thomasen ???

 

 
   
     
   
 

30/5 1989

 
   
 

Tæppet prøves i Kirkerup Kirke

 
   
     
   
 

30/1 1990

 
   
 

Møde i Hvedstrup præstegård

 
   
 

30/5 1989

 
   
     
   
     
 

Afskrift af artikel fra LoKALAVISEN ROSKILDE

Onsdag d. 21. december 1988

 

Lokal kunstner har designet altertæppet til

Kirkerup Kirke.

 

Eva Floryan, Englerup, har tegnet et nyt altertæppe efter de gamle kalkmalerier i kirken.

 

 
 

Eva Floryan og 17 damer fra Kirkerup, Hvedstrup og Ågerup sogne er ved at lave et nyt altertæppe til Kirkerup Kirke. Det gamle tæppe er fra 1931 og ved at være lidt slidt.

 Allerede i 1979 blev det ført ind i menighedsrådsprotokollen at Kirkerup Kirke skulle have et nyt altertæppe. Præstens kone, Lisbeth Hansen, prøvede at tegne et nyt tæppe. Lisbeth Hansen er ikke kunstner, så det at tegne et altertæppe der vil ligge i kirken de næste halvtreds år, er ikke noget man bare lige gør.

 
 

Præsteparret tog kontakt med Eva Floryan, som de kendte fra nogle Polens aftener, der var holdt i præstegården. Eva Floryan er kendt for sine dejlige naturbilleder, men et altertæppe havde hun aldrig prøvet før.

Jeg tog det som en stor udfordring for mig rent kunstnerisk. Jeg måtte besøge kirken flere gange inden jeg fandt mine motiver. Kirkerup Kirke har nogle meget smukke kalkmalerier fra to stilperioder, romanske fra omkring 1200 og gotiske fra ca. 1300 til 1350. Jeg lavede så et billede, hvor mine motiver blev tegnet ind. Bagefter tegnede jeg motivet op på papir i størrelse 1 til 1, fortæller Eva Floryan.

 
 

Mange sting at sy

- Damerne gik i gang med at sy efterhånden som jeg fik tegnet det op på papir. Jeg valgte farver til tæppet, og det er meget svært. Ansigtet på englen har vi syet om tre gange, den første gang så hun ud som om hun havde fået for meget sol. Jeg tror vi har fundet den rigtige farve nu, og hun bliver meget smuk. Det har dog ikke været det værste, min største skræk er, passer strimlerne nu sammen. Det er dog seks strimler der skal passe sammen på stinget.

 
 

Starttidspunkter

Det første hold startede sidste år, den 10. juli og så kom det slag i slag. Et hold startede 10. februar. Det hold der startede den 18. marts bestod kun af to damer, og som de sagde, uden små børn. Vi kan bedre sy hele tiden, uden afbrydelser, så vi var færdige med vores ”lille” strimmel den 26. oktober.

 - Vi diskuterer meget om vi har lavet det rigtigt, når vi mødes, og vi syr mange sting om, inden alle er tilfredse med resultatet. Jeg har haft vores del i en måned, og jeg vil da ikke stå tilbage for de andre, så jeg har syet mange aftener. Det er også næsten ”TV-syning” at fylde de store grå flader ud, fortæller Grethe Larsen fra Tågerup, imens diskussionen om englens ansigt fortsætter.

De to damer med den smalle strimmel, viser deres færdige resultat frem. Det har taget 300 timer at sy det stykke, som er ca. 2½m lang og ca. 35 cm bred. De andre stykker er meget bredere og nogle har tegninger der skal broderes i mange farver. Der er arbejde nok til damerne til de næste mange måneder. Deres næste møde med Eva Floryan er et stykke ind i det nye år, hvor Eva Floryan så viser sine farvevalg til resten.

Gratis arbejdskraft

Damerne arbejder gratis med det store smukke tæppe, det er i sig selv en glæde at få lov til at broderer. Både præsteparret, damerne og Eva Floryan ser frem til de aftener, hvor de mødes hos det gæstfri præstepar. Lisbeth og Preben Hansen. Det sker i den dejlige præstegård i

Hvedstrup, hvor man starter med kaffebord og fortæller om den fremgang, de forskellige hold har gjort.

 Der er ikke sat dato på færdiggørelsen at tæppet, det må tage den tid det skal, siger pastor Preben Hansen.

Birgit Jakobsen

 

 
 

Gundsølille II

Ulla Jensen og Elly Jensen

Færdig d. 26/10 1988

Samlet antal timer300

 

Gundsølille I

Tove Nielsen, Bodil Christensen og Karen Haukjær Andersen

Færdig den 24/4 1990

Samlet antal timer: 700

Således i alt 1000 timer

 

Østrup

Neel Poulsen,  Lissi Dilling Hansen og Lisbeth Hansen

Færdig den 16/5 1990

Samlet antal timer: 585

Således i alt 2545 timer

 

Ågerup

Ellinor Nielsen, Randi Wiese og Beate Larsen

Færdig den 1/7 1990

Samlet antal timer: 960

Således i alt 3505 timer

 

Tågerup II

Grethe Larsen, Marianne Druedahl og Helene Thomasen

Færdig den 29/7 1990

Samlet antal timer: 1028

Således i alt 4533 timer

 

Tågerup I

Stinne Petersen, Norma Mathiasen og Karen Wilhelmsen

Færdig den 5/9 1990

Samlet antal timer ???

Således ???  timer for hele tæppet

 

Møde i Kirkerup Kirke den 5/9 1990

De sidste baner afleveres til Selskabet for Kirkelig Kunst den 6/9

 
 

 

 
 

 
 

Afskrift af artikel fra LoKALAVISEN ROSKILDE

Fredag d. 30. november 1990.

 

Det tog 5000 timer at lave

17 damer har arbejdet med Kirkerup Kirkes nye altertæppe.

 Mange tusinde korssting er der gået til Kirkerup Kirkes ny altertæppe. 17 damer har brugt tre år og omkring 5000 timer på arbejdet.

 Kunstneren Eva Floryan har designet tæppet, med inspiration fra kirkens kalkmalerier. Og hun skal have sin del af æren for det arbejde, der nu er færdigt.

 Eva Floryan startede med at tegne nogle skitser, som menighedsrådet kunne vælge imellem. Valget faldt på en tegning af to smukke engle omgivet af bølger. Derefter gik hun i gang med at tegne hvert eneste korssting på papir, med specielle tegn for hver farvenuance.

 Det er den største opgave jeg har haft nogensinde, siger hun, og lyder helt træt.

 
 

Ser man nærmere på altertæppet, finder man da også et vælg af detaljer, blandt andet er der et ganske fint skumsprøjt fra bølgerne. Så det er ikke underligt, at Eva Floryan brugte godt halvandet år på arbejdet.

 Da Eva Floryan var færdig kunne man gå i gang med at brodere. 17 damer fra Kirkerup, Hvedstrup og Ågerup sogne gik i gang med arbejdet, og først tre år efter, kunne de sætte nålen i tæppet for sidste gang.

 Damerne delte sig op i fem hold med tre på hvert og et hold med to, og de havde så tæppet i en måned ad gangen. Hvert kvartal samledes alle i præstegården for at se på værket.

 Det var spændende at se, hvor langt de andre var nået, siger Grethe Larsen, der var med til at brodere tæppet.

Det gamle altertæppe var totalt nedslidt, men det havde også sin historien. Nogle damer fra sognet broderede det fra 1928-30, så det har altså holdt i godt 60 år. Grethe Larsen vil dog ikke give garanti for, at det nye tæppe kan holde lige så længe.

Mens damerne nu kan beundre det færdige produkt. har Eva Floryan nye opgaver. I Osted fik man nys om det, hun havde lavet til Kirkerup Kirke, så de bad hende lave endnu et altertæppe. Det arbejde har hun også afleveret, og damerne i Osted broderer nu på livet løs.

Det nye altertæppe ligger allerede i kirken. F.v. er det Kurt Larsen, der er formand for menighedsrådet, Grethe Larsen og sognepræst Preben Hansen

 
 

Det nye altertæppe i Kirkerup Kirke bliver indviet ved en festgudstjeneste kl. 10.30 på søndag, og bagefter er der frokost i præstegården for alle, der har været impliceret i arbejdet.

Kaae

 

 
 

                      Kirkehilsen

                      Aagerup, Kirkerup og Hvedstrup sogne             December 1990-Januar 1991

 

 
   
   
   
 

 
 

Altertæppets videre skæbne.

I 2003 blev det konstateret, at altertæppet var i en meget dårlig forfatning.

Der var kommet en masse små huller i tæppet, og kanterne var mørnet.

Det blev på menighedsrådsmødet d. 7. maj 2003 vedtaget, at ”Selskabet for Kirkelig Kunst” skulle se på tæppet.

 

Deres dom kom d. 18. august 2003

”Vi modtog tæppet her på værkstedet den 8. august 2003, i en meget medtaget tilstand, alderen taget i betragtning.

De to vinger, der går mellem alterbordsenderne og ydervæg, er delvis mørnet væk 3-5 cm ind på tæppet. Jeg har den 15. august 2003 aftalt med Dem, at vi nu sikrer kanterne og lader tæppet rense, hvorefter vi tager endelig stilling til reparationerne.

Vi drøftede samtidig den 15. ds., at det var en mulighed fremover, at tæppet blev monteret med bagbeklædning og kanter, og brugt som et løst tæppe, så der var mulighed for at tage tæppet ud til luftning et par gange om året.

Uanset hvad vi gør, må der drages omsorg for, at fugtproblemerne afhjælpes bedst muligt.”

 

Det var navnlig fugtproblemerne, som vi i menighedsrådet først måtte gøre noget ved. Der blev lavet udluftningshuller ved knæfaldet, og der blev lagt et helt nyt trægulv, som underlag for altertæppet.

Der blev søgt om tilskud fra ”Menighedsrådenes fond for til udsmykning af danske kirker” på i alt 35.000 kr. Den samlede udgift ville løbe op til ca. 55.000 kr.

Vi fik afslag, men det var menighedsrådets faste overbevisning, at tæppet skulle restaureres, koste hvad det koste ville.

Vi måtte spænde livremmen ind og satte projektet i gang, så i dag har vi igen det smukke altertæppe tilbage på sin rette plads.

 

Tilbage til Kirkens Historie