Kirkerup Kirkes forside

Kalkmalerier

Lapidariet

Mere om kalkmalerier m.m. Vejledninger m.m. om kirken

Historie

 

 

Alterdugen og dåbsservietterne er udført af graver Vera Sørensen.

Ansat ved Kirkerup Kirke d. 1. juni 1997 - 1. nov. 2014

 

 
 

Alterdugen er fra 1998. Dugen er af hvidt hør. Der er kantet med kniplinger

Det tog Vera 9 måneder at fremstille den store og meget smukke knipling

 

 
 

De 3 dåbsservietter er af hvidt hør og kantet med knipling.

Kniplingerne er monteret på servietterne med hulsøm.

Dåbsservietterne blev anvendt første gang i april 2002.

 

 
  Lidt historie

ALTERKLÆDE
Alterdug
Alterdugen skal være af hvidt klæde og dække alterpladen. Alterdugen kaldes også for linteamen altaris og sjældnere pannus / palla altaris.
Der var tidligt regler for dugenes antal og udformning. I det fjerde årh. blev alteret tøjdækket under tjenesten med de femten »mysterier« (se Rosenkrans). Fra det syvende århundrede var der kirkelov for alterets tildækning.
Skikken med tre alterduge begyndte i det niende århudrede. Begrundelsen er opfattelsen af, at hvis blodet spildes, så skal det opsuges af dugene, før det når alterstenen. Dugene skal være af linned eller hamp. Efter [Cath.Enc.] skal der fra begyndelsen af 1900-tallet være tre duge plus en eventuel vokset dug, chrismale. Fra omkring 1000 får dugene broderier og borter.
Den katolske alterdug skal kunne nå gulvet på hver side. Der anvendes i dag kun en enkelt underdug, der kan være kort og kun dække selve stenen. Tidligere var der to underduge. Symbolsk regnes dugen for Jesus klæde ved piskningen (Johs. 19-1). Underdugen er ofte præpareret med voks for at beskytte mod fugt fra alterpladen.
Ordet alterklæde kan betyde både alterdug og antependium.

 

 
Tilbage til Kirkens historie