Ågerup Kirke

Ågerup kirke set fra syd-øst. Den østlige ende af skibet var fra begyndelsen sakristi, men er nu kapel

Kirkerup Kirke

Kirkerup kirke set fra det yderste, nordøstre hjørne af kirkegården. Kamtakkerne på tårnets

øst- og vestgavl er forskellige i opbygningen. Aftrapningen af korgavlens kamtakker er helt ude af trit.

De nordvendte og syd-vendte takker ligger ikke overfor hinanden.

Hvedstrup Kirker

Hvedstrup kirke som den tager sig ud fra det grønne område, hvor gadekæret lå før.