Hvedstrup Kirkes forside Åbningstider Historie Klokkeringning

Klokkerne

1. 1521, støbt af Johannes Fasenowe. Reliefminuskler mellem buefriser med lilliespidser; Indskriften danner et leoninsk rim: "Salve virgo pia salue cu(m) p(ro)le Maria clarior aurora pro nobis iugiter ora. Johannes Fastenovie fecit an(n)o Chri(sti) mdxxi" ("Hil dig fromme Mø, hil dig Maria med søn, klarere en Morgenrøden, bed stadig for os. J.F. gjorde mig i Kristi År 1521"). På Klokkelegemet står, uden rammelinier: "Mathias Nocolai Andreas Magni tutores eccl(esi)e" ("Mads Nielsen Anders Mogensen Kirkeværger"), samt et relief af Maria i Solgisel. Tvm. 110 cm (Uldall 267).

2. 1608, støbt af Borchart Quellichmeier. Versaler mellem Friser svarende til nr. 1: "Anno 1608 gosch mich Borchart Gelgiesser. Verbum Domini manet in æternum" ("Herrens ord bliver i evighed"). På klokkelegemet ses tre medailloner i tovsnoning, en dobbelttørn, en pelikan og en knælende ridder.

Tvm. 91 cm.

Ved klokkeskatten 1528 afleveredes en klokke.

Klokkestol af eg, gammel, men noget fornyet.

 

Tilbage til oversigten