Ågerup Kirkes forside

Historie

Kalkmalerier:
I 1933 undersøgtes kirken for kalkmalerier. Mens der intet kom frem på skibets hvælv, fandt man rester på korvæggene i korbue og tårnrummet, fra omkring år 1575. Da bevaringstilstanden var slet, overkalkedes malerierne.
På korbuen, umiddelbart over kragebåndene, sås et af flere streger indfattet bueslag med cirkler i buevinklerne. Buefeltet var marmoreret. Herover løb en bort med akantusranker af ung-renaissanceagtig karakter. Den samme paneldekoration konstateredes også på korets vægge, ligeledes begrænset af en akantusbort. Ornamenterne var røde på okkergul baggrund. Over akanyusborten har væggene stået hvide.
Tårnhvælvets dekoration bestod af løst henkastet, usymmetrisk rankeværk i kapperne, malet med rød farve. Ribberne var udsmykket med tavlemønster, sort, hvidt, med røde konturer; den ene ribbe havde aftrappet, den anden skråt tavl. På gjordbuen i koråbningen og på ribberne i langhuset fandtes sort farve, sikkert hidrørende fra en begravelsesdekoration. Kilde: Danske kirker side 738