Ågerup Kirkes forside

Historie

Kirkesøen ved Ågerup Kirke

 

 

 Det gamle farvelagte postkort fra omkring år 1900 viser, at der engang lå en sø mellem Ågerup Præstegård og Ågerup Kirke. Søens beliggenhed kan bekræftes af det gamle matrikelkort over Ågerup Sogn fra 1799, dog var søen dengang noget større. Søen var en del af det landskab som istiden efterlod sig for over 16000 år siden. Søen findes ikke i dag, der er blot en markeret lavning i græsplænen mellem kirken og sognegården. Men dengang billedet blev taget var der tale om en sø af en pæn størrelse. Sognepræst Peter Nielsen Petersen, præst fra 1886 til 1901, havde sin lille jolle liggende ved bredden, den blev ind imellem benyttet til fiskeri! Det siges i folkemunde, at han roede over til kirken, når han skulle forrette sin kirketjeneste, selv om stiforløbet mellem præstegården og kirken i store træk er den samme som i dag. Dog lå der en mindre firlænget bygning mellem stien og skellet mod vest, der bl.a. blev benyttet som stald, når provsten fra Roskilde kom besøg. Desværre finder der p.t. ingen oplysninger om hvornår bygningen forsvandt, sikkert først i 1900 tallet.

Da pastor Preben Hansen blev indsat som præst i Ågerup, Kirkerup og Hvedstrup Sogne i 1973, bosatte han sig i Hvedstrup Præstegård. Ågerup Præstegård henlå ubeboet i en periode, indtil et kollektiv flyttede ind. Søområdet henlå som et vandfyldt krat, der blev benyttet til haveaffald. I slutningen af 1970'erne blev den gamle sø omdannet til græsplænen som i dag ligger mellem kirken og sognegården. 

Henvisning til Johannes Fog-Petersen som skrev brogede erindringer fra Aagerup i 1955.

 

Skrevet af Ib Nielsen,

Ågerup 26/9-2018.